Voorwaarden voor deelname

voor prijsvragen

1. Organisator van de Sweepstakes
kukki GmbH, Goerzallee 299, 14167 Berlijn

2. Deelname
Deelname aan de wedstrijd is gratis. Deelname aan de prijsvraag vindt plaats via de Facebook en Instagram Chronicles van kukki Cocktail. Een vereiste voor deelname is het achterlaten van een reactie. De eindtijd van de wedstrijd staat vermeld in de betreffende post op Facebook of Instagram. De wedstrijd eindigt altijd op de aangegeven dag om 23:59 uur CET. Deelname aan de loterij houdt geen verplichting in om bepaalde diensten te gebruiken of in te stemmen met reclamemaatregelen. Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met de regels van de loterij.

3. In aanmerking komende deelnemers en uitsluitingen
Alle fans van kukki-cocktail die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in de Bondsrepubliek Duitsland, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers en familieleden van kukki Cocktail zijn uitgesloten van deelname. kukki GmbH heeft het recht om deelnemers van de loterij uit te sluiten die de spelregels overtreden, de loterij manipuleren of proberen dit te doen. Er is slechts één deelname per persoon mogelijk.

4. Winst
Op de Facebook- en Instagrampagina wordt altijd de actuele winst weergegeven.

5. Geen alternatief voor contant geld en juridische procedure
De prijs kan niet contant worden uitbetaald. De juridische procedure is uitgesloten.

6. Uiterste inschrijvingsdatum, prijsmelding en overdracht
De trekking eindigt om 23:59 CET op de opgegeven dag. De winnaar wordt bepaald door loting uit alle deelnemers aan de loterij die hun deelname binnen de loterijperiode hebben aangegeven en die gerechtigd zijn om deel te nemen. De winnaar wordt bepaald op dezelfde dag dat de deelnameperiode afloopt. De winnaar wordt dan gemarkeerd in het commentaargedeelte van de wedstrijdinzending en op de hoogte gebracht van de prijs. Indien de deelnemer niet binnen 1 werkdag reageert na tweemaal te zijn gevraagd, vervalt het recht op de prijs en kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer die eveneens door loting wordt geloot.

7. Laat los
De winnaar geeft zijn of haar uitdrukkelijke toestemming aan kukki GmbH om hem of haar als winnaar van de wedstrijd op de kukki Cocktail-website te markeren.

8. Gebruik van Persoonsgegevens
Er worden geen persoonlijke gegevens van de deelnemers verzameld als onderdeel van de wedstrijd.

9. Beheerder
Deze actie is niet gelieerd aan Facebook/Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door Facebook of Instagram. Alle vragen, opmerkingen of klachten over de wedstrijd moeten rechtstreeks aan kukki GmbH worden gericht en niet aan Facebook of Instagram. kukki GmbH vrijwaart Facebook en Instagram van alle schade, verliezen en uitgaven (inclusief juridische kosten en kosten in redelijke mate) die voortvloeien uit claims met betrekking tot de wedstrijd (in het bijzonder de publicatie en organisatie ervan).

10. Toepasselijk recht
Op de wedstrijd is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.